VIDEO PREZENTACIJE - SAVJETOVANJE I PREPORUKE ZA ZDRAVU ISHRANU

1. A NAMO - Izazovi, navike i rješenje problema

2. Zašto A namo?

3. Misija ishrane

4. Principi i preporuke za pravilnu ishranu

5. Velika situacija

6. Acidoza

7. Pravila ishrane

8. Zdravo se hraniti